Contact

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံသို႕ အီးေမး(လ္)ပို့လိုက္ပါ။

စံုစမ္းေမးျမန္း သိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက  ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဆီသို႕ ပို႕လုိရပါသည္။ ကြ်န္ပ္တို႔႔ရဲ႕ KyoPay Team မွ ၂၄ နာရီ အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

(ရံုးခ်ိန္ - မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ၊ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြတြင္ရံုးပိတ္ပါသည္)

နံပါတ္ ၆၀၈ - တတိယထပ္. ဗို္္လ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္၃၁လမ္းေထာင့္၊ Hintha Business စင္တာ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိ္ုင္း ၊ ျမန္မာနိင္ငံ ။

လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဒီ file ေလးမွာၾကည့္ရႈနိင္ပါသည္။

 

မ်ားသို့လင့္ခ္မ်ား

Facebook / kyopaytech
Linkedin / kyopaytechnologies