August 28, 2018

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား

Zawgyi Version 

IMF မွ အာရွရဲ႕ "Final Frontier" လုိ႕ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း၆၀ ေက်ာ္ရွိျပီး GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ ၇% မွ ၈ % တိုးတက္ေနပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိမွာေတာ့ စားသံုးသူေစ်းကြက္ဟာ ႏုနယ္ေနေသးၿပီး အေျခခံ လူသံုးကုန္ပစၥည္းနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈကို ေရာင္းခ်သူေတြအတြက္ေတာ့ ေစ်းကြက္အတြင္း အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ တရုတ္၊ အိႏိၵယ ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသလို ASEAN အဖဲြ႕၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံေတြကလည္း လူေပါင္း သံုးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖို႕ရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀တဲ႔သယံဇာတေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားစြာကို ဆဲြေဆာင္လ်က္ရွိေနျပီး အထူးသျဖင့္ ေရနံဆီ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ကာယလုပ္သားမ်ား၏လုပ္ခလစာ နိမ္႔ပါး ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း တိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေတြ ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အတူ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေတြ ျမွင့္တက္လာႏိုင္တယ္ လို႔ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း အတြက္ အေလးထားစရာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏိုင္ငံတာကာရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေနနဲ႕ စီးပြားေရးပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အေရးပါတဲ့ က႑ေလးခု ရွိတယ္လို႕ေျပာၾကားထားပါတယ္။ အဲ့တာေတြကေတာ့ Telecom, Banking, Energy နဲ႕ Major Infrastructure ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။  အဲ့ေလးခုအျပင္ အျခားအေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း နဲ႕ ေစ်းကြက္သုေတသန လုပ္ငန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

(1)    Telecom လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ သန္း  ၆၀ မွာ ၁၀  ရာခို္င္ႏႈန္းကသာ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳေနၾကျပီး Mobile Market အတြင္းမွာ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဟာ  Telecommunication က႑တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးလာကာ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း  ျပည္တြင္းက ICT ( Information and Communication Technology) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Joint Venture အက်ိဳးတူပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပိုမိုအားေပးလာတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရပ္သား အစိုးရတက္လာကာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ  အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိလာပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီကေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာ ျဖန္႕ျဖဴးေရးမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ သူအေနနဲ႕ရွိေနပါတယ္။ 

(2)    Banking လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အေျမာက္အျမား ခ်ိတ္ဆက္ကာ Joint Venture မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

(3)    Energy and Resources

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိႏိုင္ၾကေသးဘဲ တိုးပြားလာတဲ့ လူဦးေရႏွင့္ အတူ လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္ သံုးစြဲႏိုင္ေရးဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။  အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ထိုအေျခအေနမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာေစရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။


ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္စိတ္၀င္စားပါသလား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ KyoPay ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္တစ္ခ်က္ေလာက္ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။ KyoPay ဆိုတာကေတာ့ လ်င္ျမန္လြယ္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တင္ေစရန္အတြက္ Receivable Invoices မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေငြ စီးဆင္းမႈ လွ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ KyoPay  အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါကလည္း 09- 898832995 သို႔မဟုတ္ info@kyopay.com.mm ကုိျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။
Source: British Chamber of Commerce Singapore 

Unicode Version 

IMF မှ အာရှရဲ့ "Final Frontier" လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ သန်း၆၀ ကျော်ရှိပြီး GDP တိုးတက်မှုနှုန်းသည်လည်း နှစ်စဉ် ၇% မှ ၈ % တိုးတက်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိမှာတော့ စားသုံးသူဈေးကွက်ဟာ နုနယ်နေသေးပြီး အခြေခံ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချသူတွေအတွက်တော့ ဈေးကွက်အတွင်း အလားအလာကောင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပထဝီဝင်အနေအထားအရ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံများနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသလို ASEAN အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် လာအိုနိုင်ငံတွေကလည်း လူပေါင်း သုံးဘီလျံကျော်ရှိတဲ့ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ရန် အထောက်အပံ့ ပေးနေပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့သယံဇာတတွေဟာ နိင်ငံတကာ ရင်နှီးမြှပ်နှံမှုများစွာကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် ရေနံဆီ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး လုပ်ငန်းတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများအပြား ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ကာယလုပ်သားများ၏လုပ်ခလစာ နိမ့်ပါး နေဆဲဖြစ်သော်လည်း တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့် အတူ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေ မြှင့်တက်လာနိုင်တယ် လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်ပပို့ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်း အတွက် အလေးထားစရာ နိုင်ငံအဖြစ် နိုင်ငံတာကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အနေနဲ့ စီးပွားရေးပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍလေးခု ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ Telecom, Banking, Energy နဲ့ Major Infrastructure တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။  အဲ့လေးခုအပြင် အခြားအရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း နဲ့ ဈေးကွက်သုတေသန လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

(1)    Telecom လုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူဦးရေ သန်း  ၆၀ မှာ ၁၀  ရာခိုင်နှုန်းကသာ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုနေကြပြီး Mobile Market အတွင်းမှာ ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်း များစွာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာ  Telecommunication ကဏ္ဍတွင် လွတ်လပ်ခွင့်များ ပိုမိုပေးလာကာ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလည်း  ပြည်တွင်းက ICT ( Information and Communication Technology) လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် Joint Venture အကျိုးတူပူူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ပိုမိုအားပေးလာတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သား အစိုးရတက်လာကာ ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် အင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ  အသုံးပြုခွင့် ရရှိလာပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းကုမ္ပဏီကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် ရေခဲသေတ္တာ ဖြန့်ဖြူးရေးများတွင် ဈေးကွက်ဦးဆောင် သူအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။ 

(2)    Banking လုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အမြောက်အမြား ချိတ်ဆက်ကာ Joint Venture များဖြစ်လာစေရန် အထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ 

(3)    Energy and Resources

မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အခုချိန်မှာတော့ လျှပ်စစ်မီး မရရှိနိုင်ကြသေးဘဲ တိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေနှင့် အတူ လျှပ်စစ်မီး အလုံအလောက် သုံးစွဲနိုင်ရေးဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။  အစိုးရအနေနှင့်လည်း ထိုအခြေအနေများကို စီမံကိန်းများဖြင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာစေရန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။


ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်ဆောင်ရန် သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KyoPay ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်တစ်ချက်လောက် လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ KyoPay ဆိုတာကတော့ လျင်မြန်လွယ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်စေရန်အတွက် Receivable Invoices များကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ ရောင်းချနိုင်အောင် စီစဉ်ထားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝင်ငွေ စီးဆင်းမှု လျှင်မြန်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူလုပ်ငန်းရှင်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအကြား ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ KyoPay  အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါကလည်း 09- 898832995 သို့မဟုတ် info@kyopay.com.mm ကိုဖြစ်စေ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Source: British Chamber of Commerce Singapore