ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ၏ invoice များကို လျော့ဈေးအနည်းငယ်ချကာ ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ငွေသား ကို ချက်ချင်းပြန်လည်ရရှိအောင် ကူညီပေးခြင်း
မေလ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် invoice တန်ဖိုး၁.၁ ဘီလီယံ ကို KyoPay ပလက်ဖောင်းတွင်ရောင်းချပြီးပြီဖြစ်ပါသည်။
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=9d46e3d1&itok=FXszBmPt
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=cf9ec146&itok=9viDhzRG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=a21901a6&itok=uJbmFAzv
ဘယ်လိုစတင်မလဲ
Follow these simple steps to get quick access
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=pD1lEPyO
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=bAjrcsSR
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=OWNFo5s7

For Invoice Sellers

Provides Financing at Point of Need

3 - 5 days from invoice upload

Invoice Seller is not the Main Basis of Credit

Credit is based on the financial standing of the invoice seller's clients whom they provided the product or service to. Does not require hard collateral.

Dynamic Pricing Leads to Cheaper Cost of Money

Invoice Receivables are auctioned off to the highest bidder! The higher the bidding the lesser the discount.

Burden of Collection is transferred to KyoPay

KyoPay handles collection reminders and physical collection to the Invoice Seller’s clients

TraditionalKyoPay
Bought by BanksBought by 3rd Party Investors
70% - 80% is discounted100% is discounted
Hard CollateralNo Collateral
3 - 6 wks processing3 days processing
VIEW KYC REQUIREMENTS
 • Personal Information
 • Business Information
 • Valid Identity
  • Soft copy of NRC / Passport
  • Soft copy of NRC / Passport of authorized persons
 • At least one (1) latest Billing Statement billed to the Company Address
  • Utility Bills (i.e. Electric, Water, etc.)
  • Copy of Company Bank Book / Bank Statement
 • Business Documents
  • Company Registration Card
  • Articles of Association (if applicable)
  • Memorandum of Association
  • Form 6, Form 26
  • BOD resolution to open platform trading account and appointment of an authorized person to perform all action relating with invoice selling in KyoPay’s platform (stating NRC number)
  • *For Import/Export business, licenses of import/export are required

*We only accept JPEG, PNG, and PDF file type with a maximum of 5MB per file.

How does the Platform work

How to Change your Platform Password
Why wait when you can get paid now?
How to Add your Bank Account
Lorem ipsum dolor sit met
How to Withdraw your Funds
How to Fund your KyoPay wallet
Testimonials

What businesses says about KyoPay Technologies

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop_small/public/2018-07/building.jpg?h=8c5e0d1b&itok=KyOIIXBT
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet_small/public/2018-07/building.jpg?h=c34b5ddd&itok=pjR40mTG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile_small/public/2018-07/building.jpg?itok=O9twQ3jv